HomeCardVerificare persoanăLegislațieMembriStatutFIMAMFAutentificareContact

Constituirea fondului de întrajutorare a membrilor Asociației Medicilor de Familie Satu Mare

FIMAMF

- principii generale -

 1. În Adunarea Generală care a avut loc în data 29 ianuarie 2016 s-a hotărât cu unanimitate de voturi înființarea Fondului de Întrajutorare a Membrilor Asociației Medicilor de Familie (notat în continuare FIMAMF sau Fond) pentru cazuri de boală sau deces ale membrilor sau/și ale rudelor acestora de grad I.
 2. Cotizația minimă datorată lunar de fiecare membru este de 100 lei.
 3. Perioada minimă pentru care se achită o tranșă la FIMAMF este de 3 luni.
 4. Fiecare participant la Fond va depune la sediul Asociației Medicilor de Familie Satu Mare o adeziune individuală, care va fi avizată de membrii Comisiei de Supraveghere a Fondului.
 5. Se constituie Comisia de supraveghere a Fondului de intrajutorare a membrilor AMF, compusă din următorii 3(trei) membri: presedinte Dr. Iulian Dron, secretar Dr. Celia Tincău, membru Dr. Sanda Albon.
 6. Comisia este independentă de conducerea AMF și răspunde doar în fața Adunării Generale.
 7. Comisia de Supraveghere își schimbă componența la un interval de 3 ani, prin alegerea membrilor de către participanții la Fond.
 8. În cazul demisiei unui membru al Comisiei, participanții la Fond aleg alt membru.
 9. Alegerea se realizează prin participarea a minim două treimi din participanții la Fond, iar membrul Comisiei trebuie să primească minim jumătate plus unu voturi.
 10. Fiecare participant la Fond va desemna un împuternicit care să-i reprezinte interesele pentru situațiile în care este indisponibil.
 11. Fondul va fi administrat printr-un cont bancar separat.
 12. Banii încasați în contul Fondului de Întrajutorare al AMF se vor investi doar în depozite bancare garantate de stat, obligatii, certificate de Trezorerie.
 13. Durata minimă de contribuție la Fond este de 10 ani.
 14. Evidența cotizației membrilor se va face electronic, printr-o aplicație informatică online, accesibilă cu parolă pe site-ul Asociației Medicilor de Familie Satu Mare www.amfsm.ro.
 15. Înscrierea în aplicație se va face cu ocazia semnării adeziunii.
 16. Periodic, prin email, participantul la Fond va primi informațiile privind starea contului său.
 17. În situația în care un participant la Fond este obligat să solicite ajutor din partea Fondului înainte de expirarea duratei minime de contribuție, diferența este suportată din provizionul creat de AMF Satu Mare, în cuantum de 20.000 lei.
 18. În cazul decesului, suma restantă este acoperită din rezervele AMF Satu Mare.
 19. În cazul decesului participantului la Fond, care are acumulată o sumă de bani, aceasta va fi retrasă de împuternicit.
 20. Comisia se întrunește ori de câte ori este nevoie, pentru a analiza eventualele cereri.
 21. Cererile membrilor, sau a membrilor de familie ai acestora, către Fondul de Întrajutorare a membrilor AMF, se vor înregistra la secretariatul AMF, urmând a fi înmânate secretarului FIMAMF. Cererile sunt însoțite de acte medicale doveditoare, sau certificatul de deces.
 22. Comisia de supraveghere a FIMAMF este singura în măsură să hotarască suma care se acordă pentru fiecare cerere depusă și analizată, suma neputând să depășească valoarea totală a contribuției înregistrată până la acel moment, cu excepția situației menționată la punctul 13.
 23. În situația în care Adunarea Generală a AMF Satu Mare decide desființarea Fondului, sumele încasate se vor restitui integral participanților la Fond. Eventualele dobânzi și beneficii se împart participanților proporțional cu contribuția fiecăruia.

Dacă doriți să aderați la Fondul de întrajutorare a membrilor Asociației Medicilor de Familie Satu Mare, o puteți face în secțiunea Autentificare.